Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Bostad Tillhör du dem som har köpt eller planerar att köpa en bostad i ett annat land? Bara under tredje kvartalet köpte till exempel nästan 800 personer ett boende i Spanien. Men det finns en hel del att tänka på inför ett utlandsköp, säger Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist.

Det finns inte minst en hel del familjejuridiska konsekvenser med att köpa bostad utomlands. Vad händer till exempel om den ena parten i ett äktenskap avlider, eller om de båda parterna bestämmer sig för att skiljas i det nya landet? Eller om paret kanske är sambos sedan många år, men tänker inte på att den svenska sambolagen inte gäller i andra länder, resonerar Caroline Törnquist, och tillägger att sambolagen bara gäller fasta bostäder, inte fritidsställen.

– Sedan 2015 har vi en ny arvslagstiftning, och den innebär att det är hemvistlandets arvslagar som gäller. Du behöver inte ha flyttat ut till landet, men kanske vistas där merparten av året, det vill säga mer än sex månader? Då gäller det landets arvsrätt, säger hon.

Framtidsfullmakten gäller sannolikt inte

Sverige är dessutom ett av fåtal länder i världen som avskaffat arvsskatten, och många tänker inte på att de måste betala skatt i det nya landet om någon avlider och den kvarvarande vill sälja bostaden.

Men det finns också en hel del andra komplikationer. Den på senare tid populära framtidsfullmakten gäller till exempel inte automatiskt i andra länder, vilket inte heller den svenska sambolagstiftningen gör.

Att tänka på familjejuridiken är nödvändigt oavsett vilket land det handlar om. EU är en sak, menar Caroline Törnquist, men utanför EU är det ännu viktigare att sätta sig in i landets lagstiftning på det här området.

Två testamenten

– Om en av makarna avlider i Spanien, kan det ha varit vettigt att ha skrivit ett testamente även där, men det är då väsentligt att det spanska testamentet inte tar över ett eventuellt svenskt testamente. För om den kvarlevande maken vill sälja snabbt och betala arvsskatten snabbt, krävs ett spanskt testamente, säger hon.

Viktigt då är att kontrollera så att det spanska testamentet inte raderar det svenska, då det inte är säkert att det ”spanska testamentet lirar ihop med det svenska”.

– Det finns de som skriver testamente av skatteskäl, men det gör vi inte i Sverige längre. Kontentan är att när att du upprättar ett testamente i Spanien bör du informera din advokat så att de båda testamentena inte tar ut varandra.

Arvskatt finns i nästan alla andra länder, och även om du skriver att ”svensk lag ska gälla” i testamentet, tar det inte bort arvsskatten i till exempel Spanien.

”Tänka efter före”

Och i Frankrike betraktas sambos inte som ”gifta” i lagstiftningen. Ta därför reda på vad som gäller i det land du tänker köpa en bostad.

– Var även medveten om att svenska sambolagen bara reglerar permanent bostad, inte fritidsbostäder, säger Caroline Törnquist.

Numera köper många svenskar bostad eller fritidsställen även i USA där ingen EU-lagstiftning gäller.

– Där är det ännu viktigare, att tänka efter före, säger hon.

Not: Antalet bostadsaffärer i Spanien var under tredje kvartalet det högsta sedan 2008, enligt den spanska inskrivningsmyndigheten. Svenskarna nyvunna stora intresse för bostäder i solen gör att Sverige avancerar på listan över antal utlänningar som köper bostad i Spanien, och går förbi Italien, enligt Fastighetsbyrån Utland.