Insider Familjen Lundin, som är största ägare i Lundin Mining med ett ägande på drygt 13 procent, har vid flertalet tillfällen de senaste veckorna byggt på sin hörnposition. Senast har familjen köpt 0,5 miljoner aktier – en affär på cirka 36 miljoner kr – och som gjordes på tisdagen, enligt insynsrapportering till Finansinspektionen.

Familjen Lundin har vid flera tillfällen köpt aktier i Lundin Mining, varpå majoriteten av affärer gjorts via ägarbolaget Nemesia. Sammanlagt har 1,6 miljoner aktier i gruvbolaget förvärvats mellan 21 december och 4 januari, enligt ägardatatjänsten Holdings. Den totala köpeskillingen exklusive förstnämnda affär summeras till dryga 107 miljoner kr.

Totalt äger numera familjen Lundin omkring 96 miljoner aktier i gruvbolaget, en ökning från cirka 95 miljoner aktier innan de senaste veckornas aktiepåfyllningar.

Vidare kan det noteras att en handfull insynspersoner i Lundin Mining också passat på att köpa aktier i bolaget. Gruvbolagets relativt nytillträdda vd, Peter Rockandel, har under julen byggt på sitt aktieinnehav.

Före jul har flera konsolideringar skett för bolag inom familjen Lundins krets. Så sent som den 20 december förvärvade Lundin Mining gruvprospekteringsbolaget Josemaria. Utifall att allt går enligt plan med start och tillverkning vid Josemaria-projektet, beläget i San Juan, Argentina, bedöms uppköpet öka Lundin Minings totala kopparproduktion med 50 procent.

Dagen efter, 21 december, blev det känt att norska Aker BP köper oljebolaget Lundin Energys olje- och gastillgångar för 125 miljarder norska kr. Familjen Lundin var med råge största ägare i Lundin Energy före affären.