Pension Många tror att det privata sparandet har störst betydelse för storleken på sin framtida pension. Men det har spararna fått om bakfoten och få har koll på de mest avgörande faktorerna, enligt Pensionsmyndigheten. 

Demoskop har på uppdrag av Pensionsmyndigheten frågat 974 pensionssparare mellan 18 och 65 år vad de tror påverkar storleken den totala pensionen mest. Överst på listan hamnar privat pensionssparande med en svarsandel på 46 procent. 

Men det stämmer inte – för de allra flesta har privat sparande en relativt liten inverkan på den totala pensionen (se tabell längre ned).

”Många har en övertro på betydelsen av privat pensionssparande”, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten, i en kommentar. 

”Samtidigt är det få som vet att en av de viktigaste sakerna man kan göra för att höja sin pension är att jobba något eller några år längre”, tillägger hon. 

Bara en av fyra, 25 procent, som deltog i undersökningen trodde att tidpunkten för när man börjar ta ut sin pension har störst påverkan. 

”För vissa är det viktigt med ett eget sparande till pension, exempelvis för företagare eller om du inte har tjänstepension från din arbetsgivare. Men för de flesta av oss påverkas pensionen mest av hela livets inkomster, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man väljer att börja ta ut sin pension”, kommenterar Agneta Claesson på Pensionsmyndigheten.

Bland de som uppger att de sparar privat till pensionen är upp till 500 kr per månad det sparbelopp som flest anger, 29 procent. 

För den som sparar 500 kr per månad från 23 års ålder fram till pensionen vid 67 år kommer det privata sparandet att utgöra bara 10 procent av hela pensionen, enligt Penionsmyndighetens räkneexempel.  

Tabell: Exemplet avser en person med en månadslön på 33 000 kr. Personen månadssparar 500 kronor från 23 års ålder fram till pensioneringen vid 67 år. Det egna sparandet betalas sedan ut under 20 år medan tjänstepension och allmän pension är livslång. Källa: Pensionsmyndigheten

  Månadsbelopp som pensionär, efter skatt Andel av total pension, per månad
Allmän pension 13 400 kronor 70 procent
Tjänstepension 3 900 kronor 20 procent
Eget sparande till pension på ett investeringssparkonto, ISK 1 900 kronor 10 procent
Totalt 19 200 kronor 100 procent