Rejäl vinstökning för Fagerhult

Publicerad 2016-10-19 10:40

Rapport Fagerhult redovisar en rejält ökad vinst under det tredje kvartalet. Belysningsföretaget spår också att den stadiga tillväxten kommer att fortsätta.

Fagerhult redovisar ett resultat efter skatt på 124 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (91,4). Resultatet per aktie uppgick till 3:28 kronor (2:41).

Nettoomsättningen uppgick till 1.144 miljoner kronor (1.012) och orderingången var 1.089 miljoner kronor (949).

Rörelseresultatet blev 165 miljoner kronor (127).

Spår fortsatt stadig tillväxt

Fagerhult spår att den stadiga tillväxten på bolagets huvudmarknader under årets första nio månader kommer att fortsätta under resten av 2016 och i början av 2017. Bolaget noterar att det går in i det fjärde kvartalet med en starkare orderbok än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

Koncernen har även fortsatt för avsikt att göra betydande satsningar på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt ökad internationalisering.

Ledningen bedömer att koncernens marknadsandel kan utökas ytterligare och att Fagerhult kan förstärka sin position inom samtliga produktområden: Indoor, Retail och Outdoor.

Aktien stiger efter rapporten

Fagerhults rapport mottogs väl av marknaden och strax efter klockan halv elva handlades aktien för 235 kr, en uppgång på 5,6 procent.