Rapport Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 696 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (731).

Driftöverskottet uppgick till 526 miljoner kr (554) och förvaltningsresultatet blev 359 miljoner (375).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -304 miljoner kr (1.798) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -49 miljoner (-265).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till -15 miljoner kr (1.642) och per aktie till -0,05 kr (4,97).