Rapport Fabeges rörelseresultat var klart lägre än väntat. Fastighetsbolaget sänker dessutom utdelningen rejält.

Fabeges hyresintäkter uppgick till 781 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade väntat sig 767 miljoner kronor.

Omsättningen i kvartalet landade på 944 miljoner kronor, jämfört med 808 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Driftöverskottet uppgick till 574 miljoner kronor mot förväntade 571 miljoner kronor och förvaltningsresultatet blev 235 miljoner. Här var förhandstipset 354 miljoner kronor.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -3.665 miljoner kronor jämfört med +2.165 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

Nettouthyrningen under kvartalet landade på 17 miljoner kronor (32).

En utdelning om 2:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Här väntades 3:23 kronor per aktie. Under förra året var utdelningen 4:00 kronor per aktie.

Vd inte orolig för refinansieringsmöjligheter

Obligationsmarknaden har varit fortsatt avvaktande till fastighetssektorn generellt i början av 2023. Fastighetsbolaget Fabeges plan är en förflyttning från kapitalmarknaden till bank under året om förutsättningarna inte förbättras.

Det skriver Fabeges vd Stefan Dahlbo i bokslutsrapporten.

”Jag är inte orolig för våra refinansieringsmöjligheter under 2023 och 2024”, skriver han.

För 2022 uppgick Fabeges räntenetto till -612 miljoner kronor, jämfört med -495 miljoner kronor för ett år sedan.

”Snitträntan ökade successivt under andra halvåret i takt med att Riksbankens höjning av styrräntan fått effekt på marknadsräntan, det vill säga stibor”, skriver bolaget i rapporten.

Fabege startar 2023 med cirka 250 miljoner kronor i ökade hyresintäkter, ”men måste vara förberedda på att 2023 kan bli ett turbulent år, inte minst med hänsyn till osäkerheten i omvärlden”.

Stefan Dahlbo skriver att Fabege måste fortsätta hålla i kostnaderna samt fortsätta värna om balansräkningen framöver.

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -3.665 miljoner kronor jämfört med +2.165 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år.

”Under kvartalet värderades vårt bestånd ner med knappt 4 miljarder kronor och därför uppgick de orealiserade värdeförändringar för helåret till -233 miljoner kronor. Vi lämnade alltså 2022 med ungefär samma värderingar som vi kom in i året”, heter det i rapporten.