Fabege vänder till vinst

Publicerad 2013-07-05 08:19

Rapport Fastighetsbolaget redovisar en vinst efter skatt på 515 miljoner kr för andra kvartalet, att jämföra med en stor förlust samma period ifjol.

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 515 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-1.387). Resultatet per aktie uppgick till 3:11 kronor (-8:55).

Fastighetsportföljen visade en orealiserad värdetillväxt med 211 miljoner kronor (403) och undervärdet i derivatportföljen minskade med 229 miljoner (120).

Hyresintäkterna uppgick till 519 miljoner kronor (467).

Förvaltningsresultatet blev 165 miljoner kronor (157).