Vinstlyft för Fabege

Publicerad 2013-10-16 08:11

Rapport Fastighetsbolagets resultat efter skatt skjuter i höjden i tredje kvartalet, med skjuts av positiva värdeförändringar i fastigheter, derivat och aktier.

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 420 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (118). Resultatet per aktie uppgick till 2:54 kronor (0:73).

I resultatet ingår värdeförändringar fastigheter om 162 miljoner kronor (255) och värdeförändringar derivat om 46 miljoner (-233).

Dessutom har resultatet påverkats av värdeförändringar aktier om 111 miljoner kronor (-11), varav 115 miljoner härrör från innehavet i Catena.

Hyresintäkterna uppgick till 513 miljoner kronor (469).

Förvaltningsresultatet blev 162 miljoner kronor (154).

För niomånadersperioden blev hyresintäkter på 1.545 miljoner (1.389).

Svårt att nå målet

Fabege redovisade en överskottsgrad, driftsöverskott dividerat med hyresintäkter, på 69 procent för årets första nio månader. För innevarande helår väntas det dock bli svårt att nå målet 70 procent.

Det sade finanschef Åsa Bergström på rapportpresentationen.

”Det målet kommer att bli väldigt svårt att nå i år, men vad vi vet i dag kommer målet att uppnås nästa år”, sade Åsa Bergström.