Vinstras för Fabege

Publicerad 2014-07-04 08:06

Rapport Orealiserade värdeförändringar i derivat sänker fastighetsbolagets vinst för andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 323 miljoner kronor för det andra kvartalet 2014 (515). Resultatet per aktie uppgick till 1:95 kronor (3:11).

Förvaltningsresultatet blev 167 miljoner kronor (165).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 299 miljoner kronor (211).

Orealiserade värdeförändringar i derivat påverkade resultatet med -146 miljoner kronor (229).

Hyresintäkterna uppgick till 526 miljoner kronor (519).

Fabeges nyuthyrning uppgick till 291 miljoner kronor i det andra kvartalet (32) och nettouthyrningen till 241 miljoner kronor (18) efter projektuthyrningar om totalt 255 miljoner till Teliasonera och SEB.

”Kvartalets nettouthyrning är den bästa någonsin i Fabeges historia och borgar för fortsatt värdeskapande”, skriver vd Christian Hermelin i kvartalsrapporten.