Fabege ökar vinsten

Publicerad 2013-02-04 11:11

Rapport Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på 620 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (413). Resultatet per aktie uppgick till 3:81 kronor (2:55). 

I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar fastigheter om 345 miljoner kronor (321) och orealiserade värdeförändringar räntederivat -57 miljoner kronor (-134).

Hyresintäkterna uppgick till 480 miljoner kronor (458). Förvaltningsresultatet blev 257 miljoner kronor (161). Nettouthyrningen uppgick till -5 miljoner kronor (19)

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (3:00).

Fabege väntar sig ett större intäktslyft i samband med att Vattenfall börjar betala hyra i första kvartalet 2013. Bolaget bedömer också att det under det kommande året uppnår målsättningen 70 procents överskottsgrad.

Det skriver vd Christian Hermelin i bokslutsrapporten.

Fabege tror på fortsatt stabila hyresnivåer på sina marknader till följd av låga vakanser.

”Även om topphyran i CBD (Central Business District) enligt vissa prognosmakare kan falla något, kommer den genomsnittliga hyresnivån i Fabeges portfölj att vara stabil. Vi ligger fortfarande snarare under än över marknadshyran som snitt i vår portfölj”, skriver Christian Hermelin.