Tvist tynger Fabege

Publicerad 2012-07-06 08:10

Delårsrapport Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett resultat efter skatt på -1 387 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (278). Resultatet per aktie uppgick till -8:55 kronor (1:71).

Som meddelades nyligen har Fabege, mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom i det så kallade Cypern-ärendet och det osäkra rättsläget som uppkommit därefter, reserverat 1 900 miljoner kronor avseende pågående skatteärenden.

I resultatet ingår värdeförändringar om -11 miljoner kronor (-4).

Realiserade värdeförändringar för fastigheter blev 145 miljoner kronor (50) och orealiserade värdeförändringar fsatigheter var 403 miloner (250).

Hyresintäkterna uppgick till 467 miljoner kronor (448). Förvaltningsresultatet blev 157 miljoner kronor (157).

För det första halvåret blev förvaltningsresultatet 282 miljoner kronor (270) med hyresintäkter på 920 miljoner (894).

Fabeges nyuthyrning uppgick till 76 miljoner kronor i det andra kvartalet (59) och nettouthyrningen uppgick till 43 miljoner kronor (47).

Fabeges överskottsgrad uppgick till 70 procent (72).

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet där hyresmarknaden beskrivs som fortsatt stark med god efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm.

”Vår goda nettouthyrning och sjunkande förvaltningsvakans är signaler om det fortsatt positiva klimatet på vår lokala delmarknad. Stockholm växer och utbudet av nya kontorslokaler i bra lägen är begränsat. För moderna fastigheter i bra lägen ökar hyresnivåerna”, skriver vd Christian Hermelin i delårsrapporten.

Under det första halvåret ökade hyresnivåerna i omförhandlade kontrakt med i snitt 6 procent.