FABEGE: INLEDER ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2021-12-16 13:36:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fabege inleder aktieåterköpsprogram i enlighet med det beslut som gjordes under årsstämman den 25 mars tidigare i år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier", heter det.

Fabege äger 8.784.877 aktier, motsvarande 2,7 procent av antalet registrerade aktier, före återköpsprogrammets start.Direkt-SE