Rapport Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 718 miljoner kr för det första kvartalet 2019 (614) och förvaltningsresultatet blev 366 miljoner kr (274).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.324 miljoner kr (2.700).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till 1.148 miljoner kr (2.539) och per aktie till 3,47 kr (7,68).