Lägre hyresintäkter för Fabege

Publicerad 2015-07-06 08:14

Rapport Såväl hyresintäkter som driftsöverskott sjunker för fastighetsbolaget Fabege i andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 496 miljoner kronor för det andra kvartalet 2015 (526).

Driftöverskottet uppgick till 365 miljoner kronor (389) och förvaltningsresultatet blev 201 miljoner (167).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 673 miljoner kronor (299) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 194 miljoner (-146).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till 830 miljoner kronor (323) och per aktie till 5:02 kronor (1:95).

För det första halvåret blev förvaltningsresultatet 369 miljoner kronor (317) med hyresintäkter på 998 miljoner (1.039).