Höjer utdelningen efter stark rapport

Publicerad 2018-02-05 13:12

Rapport Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 592 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2017 (532).

Driftöverskottet uppgick till 450 miljoner kr (382) och förvaltningsresultatet blev 279 miljoner (-166).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 643 miljoner kr (3 136) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 41 miljoner (230).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till 1 430 miljoner kr (2 761) och per aktie till 8,65 kr (16,70).

En utdelning om 4,50 kr per aktie föreslås för helåret 2017 (400).