Fabege fortsätter återköp av egna aktier

2022-07-08 11:24:07

Syftet med återköpsprogrammet är bland annat att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Aktierna kommer att förvärvas på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid varje förvärvstillfälle registrerade kursintervallet. Fabege äger 13 416 477 aktier motsvarande 4,06 procent av antalet registrerade aktier före återköpsprogrammets start.

Fabege AB (publ)

Cision