Fabege får betalt för att ta över Friends Arena

Publicerad 2016-11-25 11:38

Aktie Fabeges övertagande av Friends Arena från Solna Stad, Jernhusen och Peab är inte ett förvärv i den meningen att fastighetsbolaget betalar säljarna: i själva verket får Fabege betalt för att dessa ska bli av med sina andelar i den förlustbringande arenan.

Det framgår av pressmeddelanden från Solna Stad och det statliga fastighetsbolaget Jernhusen.

Fabege uppger i sitt pressmeddelande om transaktionen att bolaget ”förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget”, men tiger om köpeskilling. Till Nyhetsbyrån Direkt sade Christian Hermelin, vd, på fråga under fredagsmorgonen att köpeskillingen är hemlig.

I Solna Stads pressmeddelande framgår dock att Stockholmsförorten visserligen säljer sina 16,7 procent av arenan för 2 kronor, men därtill skjuter till drygt 178 miljoner kronor för att dels täcka framtida förluster (120 miljoner avser detta), dels möjliggöra för Arenabolaget att köpa entrébyggnaden (58,45 miljoner kronor).

Kommunen påpekar i ett beslutsunderlag att arenan kan väntas gå med förlust under ”ytterligare ett antal år”, och att det därför rör sig om en ”affärsmässigt grundad” överenskommelse.

I en intervju med lokaltidningen Mitt i Solna på fredagen betecknar Solna Stads kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (M) affären som att staden ”köper ut sig”, och uppger att kommunen hittills har investerat 600 miljoner kronor i arenan inklusive det som nu betalas.

Jernhusen gör ett tillskott om 155 miljoner kronor för att bli av med sina 10 procent av arenan, enligt sitt pressmeddelande. Någon köpeskilling à la de 2 kronor Solna får nämns inte, men bolagets pressansvariga Cecilia Granath säger till Nyhetsbyrån Direkt att det rör sig om en ”symbolisk summa” i samma storleksordning.

Peab, den tredje säljaren, säljer 17,2 procent av det arenan, och uttalar sig enligt vad kommunikationschefen Charlotte Hagö säger till Nyhetsbyrån Direkt inte om köpeskillingen.

I byggbolagets pressmeddelande om överlåtelsen framgår att arenatransaktionen är en del av en större affär, där Peab bland annat säljer arenakopplade fordringar samt sin hälft av ett bolag, Visio, som innehåller byggrätter i Solna, till Fabege. Köpeskillingen för Visio-andelen anges preliminärt till 300 miljoner kronor.

”Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 miljoner kronor”, skriver Peab vidare om saken, men komponenterna Visio och Peabs fordringar på arenabolaget komplicerar jämförelsen med vad Solna Stad och Jernhusen köper ut sig för.

I fjol gick Friends Arena med över 200 miljoner kronor i förlust inklusive avskrivningar, enligt vad Fabeges Christian Hermelin säger till Nyhetsbyrån Direkt, och han räknar inte med någon ”väsentlig resultatförbättring” förrän nästa år.

Efter affären äger Fabege 66,7 procent av Friends Arena, och Svenska Fotbollförbundet – liksom dessförinnan -återstående 33,3 procent.

Arenabolaget kommer inte att konsolideras i Fabegekoncernen utan även fortsättningsvis redovisas som ett intressebolag, enligt Fabeges pressmeddelande.