Bostad Det finns stora skillnader i hur hushåll i olika EU-länder upplever sina boendekostnader. I Sverige ser knappt 8 procent av befolkningen boendekostnaderna som en börda för privatekonomin, vilket är lågt i ett europeiskt perspektiv. Det skriver SCB i en analys utifrån resultat i undersökningen EU-SILC som redovisas i Eurostats databas.

Även 2010 var andelen omkring 8 procent i Sverige. Därmed har många andra EU-länder knappat in då ”andelen som upplever boendekostnaden som en börda för privatekonomin sjunkit i nästan alla EU-länder”.

Ur svenskt perspektiv upplever de som har lägst ekonomisk standard – ensamstående föräldrar och personer med utländsk bakgrund – i större utsträckning boendekostnaderna som en börda än andra.

Den totala boendekostnaden definieras som hyra eller månadsavgift, eventuell amortering eller ränta på lån, sophantering, underhåll, reparationer och övriga bostadskostnader, skriver SCB med tillägg att statistiken bygger på subjektiva bedömningar från hushåll.