Ekonomi Svenskarnas oro för sin privatekonomi handlar framför allt om ökade räntekostnader och sjunkande börskurser. Däremot är det få som oroar sig för sjunkande bopriser, enligt en Sifo-undersökning beställd av Fastighetsbyrån.

Enligt undersökningen anger 15 procent ökade räntekostnader som det största hotet mot sin privatekonomi. Lika många pekar ut en nedgång på börsen som det största orosmolnet.

Höga elpriser är den främsta oron för 13 procent vilket är lika många som oroar sig för höga drivmedelspriser.

Längst ner på listan hamnar sjunkande bostadspriser som endast 1 procent ser som mest oroande.

– Vi befinner oss i en osäker tid med höjda räntor, inflation och stigande priser vilket har en direkt påverkan på mångas privatekonomi. Relativt få, jämfört med tidigare undersökningar vi gjort, ser arbetslöshet som det stora hotet medan stigande ränta och börsnedgång är mest påtagligt just nu. Vi kan även se att dessa faktorer påverkar bostadsmarknaden med en tydlig avmattning jämfört med den heta marknad vi haft 2020 och 2021. Dock är det väldigt få som ser sjunkande bostadspriser som det största hotet, säger Fastighetsbyråns vd Johan Engström.

Lista: Det upplever svenskarna som de största hoten mot sin ekonomi under 2022

Ökade räntekostnader (15%)

Nedgång på börsen (15%)

Höga/ökade drivmedelspriser (13%)

Höga/ökade elpriser (13%)

Att jag/någon i min familj blir sjukskriven/långtidsskriven (9%)

Finns inget hot (8%)

Att jag/någon i min familj blir arbetslös (7%)

Min egen konsumtion (7%)

Sjunkande bostadspriser (1%)