I annonssamarbete med UNIONEN EGENFöRETAGARE

ANNONS Vaga avtal kan göra att du som företagare hamnar i segdragna tvister. Och ändå är de så vanliga – man slarvar med avtalen för att komma igång med jobbet. Unionen Egenföretagare ger dig tipsen som gör att du slipper avtalstrassel längre fram.

Ni var ju överens om vad du skulle leverera. Eller? Nu står du där med en knölig kund, och försöker hänvisa till det avtal ni båda signade. Kanske signerades det lite väl snabbt, för ni verkar kunna tolka det på helt olika sätt. Ja, ni har helt olika uppfattningar om vad uppdraget omfattar. Du vill bara ta dig ur situationen och jobba vidare med nästa projekt. Du behöver ju mat på bordet nästa månad också…

Att ingå avtal med kunder och leverantörer är något varje företagare gör. Men har du inte ordentliga avtalsrutiner på plats är risken stor att du hamnar i onödiga diskussioner om vad ni faktiskt kommit överens om. Diskussioner som slutar med att du känner dig överkörd och lurad.  

Jesper Linder är biträdande jurist på advokatfirman Fylgia KB, och en av de jurister man som medlem i Unionen Egenföretagare kan få kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning av. Enligt honom är det absolut vanligaste problemet att parterna glömt att avtala hur eventuella problem eller skiljaktigheter ska hanteras.

– Som jurister stöter vi ofta på avtal där det tydligt framgår vilka skyldigheter och rättigheter respektive part har när allt går bra – det vill säga vad och när respektive part ska prestera och vilken ersättning som ska utgå. Tyvärr missar många att hantera frågan om vad som händer om den ena parten inte fullgör sina skyldigheter, hur ett avtal sägs upp och vilken ersättning den skadelidande parten har rätt till.

Ta hjälp – undvik problem

Han menar att detta troligtvis beror just på att många förutsätter att det nya avtalsförhållandet inte kommer att kantas av några problem. Det kan också bero på oerfarenhet i att formulera själva avtalet.

– Vårt främsta tips här är att be en erfaren jurist eller advokat att upprätta ett standardavtal för exempelvis försäljning av en tjänst eller av produkter och på så sätt säkerställa att alla nödvändiga delar finns med – då behöver företaget enbart ändra mindre delar vid varje avtalsskrivning. Ett annat tips är att i vart fall låta någon med rätt kunskaper läsa igenom avtalet och göra eventuella justeringar innan det undertecknas, säger Jesper Linder, och får medhåll av Erik Nordenborg, som är Affärsutvecklare på avtalstjänsten Lexly:

– Företagare upplever ofta att man är så överens eller att man känner sin kund, leverantör eller kompanjon så väl, att något avtal inte behövs. När något sedan händer uppstår lätt en konflikt för att man har olika uppfattningar om vad som ska gälla. Tyvärr uppmärksammas ofta behovet av juridisk rådgivning i ett skede då det är försent – att proaktivt ta reda på vad som gäller i olika situationer och skriva avtal skapar trygghet och minskar risken för tvister. Vi vill slå ett slag för att göra en liten satsning så tidigt som möjligt i resan för att undvika problem i framtiden som kan stå i vägen för företagets tillväxt. 

Det är här Unionen Egenföretagare kommer in i bilden. Fortsätt fokusera på vad du är bra på, och låt experter hjälpa dig med avtalen. Unionen Egenföretagares jurister finns alltid till hands, men man erbjuder även tjänsten Lexly, där du enkelt kan skapa ett korrekt juridiskt avtal själv.

– Vi erbjuder tillgängliga juridiska tjänster för både privatpersoner och företagare. Vår ambition är att göra juridiken tillgänglig för alla. Vi har tagit fram ett unikt webbverktyg som gör det möjligt att på ett enkelt och lättförståeligt sätt skriva skräddarsydda avtal anpassade efter just din och ditt bolags specifika situation. Utan något krav på juridisk förkunskap, säger Erik Nordenborg.

Undvik dyra tvister

Möjligheten till juridisk expertis för att stämma av avtalsrättsliga frågor är något som uppskattats av Unionen Egenföretagares medlemmar. Här finns möjlighet att både få hjälp med att formulera och tolka avtal och därmed undvika problem på sikt, framförallt dyra rättegångar och tvister. Man kan helt enkelt undvika tråkiga situationer på ett enkelt sätt.

– Tyvärr finns det oräkneliga fällor och problem som man som oerfaren kan utsättas för i samband med avtalsskrivning och avtalstolkning. Ofta grundar sig dessa problem till att parterna från start haft olika uppfattning om vad som faktiskt avtalats och hur avtalet ska tolkas – det som brukar kallas för partsavsikt, berättar Jesper Linder och avslutar;

– Under nuvarande pandemi har det blivit särskilt aktuellt att granska företagens möjligheter att avsluta avtalsförhållanden på förtid och företagens rätt att ställa in sina prestationer. Ofta regleras denna typ av bestämmelser under de så kallade force-majeureklausulerna som brukar finnas mot slutet av välutformade avtal. Läs gärna igenom dessa och fundera på om det saknas någonting som kan vara av vikt för ditt företag – exempelvis om ni är känsliga för att landsgränser stänger eller av er tillgång till kvalificerad arbetskraft.

5 vanliga avtalsproblem du bör undvika

  1. Att det inte finns något skriftligt avtal mellan parterna.
  2. Att parterna inte är överens om hur avtalet ska tolkas eller att avtalet är otydligt formulerat.
  3. Att det är otydligt vad respektive part ska prestera.
  4. Att den ena parten redan från början vet att den inte kommer kunna fullgöra sina prestationer.
  5. Att det saknas reglering om hur avtalet ska sägas upp och att det finns en skiljeklausul som kan förhindra den svagare parten från att tillvarata sin rätt.

Så slipper du avtalstrassel

Som medlem i Unionen Egenföretagare får du tillgång till att skapa företagsavtal kostnadsfritt via Lexlys webbverktyg. Om du skulle behöva har du även tillgång till tio timmar gratis affärsjuridisk rådgivning om året.Juristerna kan hjälpa dig att komma fram till vilka avtal ditt företag behöver. Själva avtalen skapar du sedan kostnadsfritt i Lexlys webbverktyg. Du väljer de variabler du vill ha med – och ut kommer ett korrekt juridiskt avtal.

Här
kan du läsa mer om vad Unionen Egenföretagare kan göra för dig och ditt företag!

Av: Unionen Egenföretagare

Detta är en annons från Unionen Egenföretagare och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.