Deklaration Inför årets deklaration finns ett antal nyheter att hålla koll på, bland annat måste eventuell kvarskatt vara betald redan i september. Privata Affärer går igenom förändringarna och samlar tipsen från Skatteverkets experter för att undvika vanliga fel i deklarationen.

Under fredagen håller Skatteverket en pressträff där myndighetens experter förklarar vilka förändringar som gäller inför årets deklarationer och ger tips på hur man undviker att göra vanliga fel.

Att fler kommer att få sitt slutskattebesked tidigare, redan i juni jämfört med augusti som förut, är en stor nyhet för i år.

– Skatteverket har ändrat sin hantering och vill ge tidigare besked så deklarationsprocessen inte blir lika utdragen. Det här innebär att de som får sitt slutskattebesked i juni också behöver betala eventuell kvarskatt tidigare, säger Athina Karapanagiotidou, sektionschef på Skatteverket.

I år är den 12 september sista dagen för betalning av kvarskatt för de allra flesta, enligt myndigheten. Förra året var förfallodatumet i november. 

– En fördel med att få sitt slutskattebesked tidigare är att det inte läggs på ränta på lika många dagar som förra året, säger Athina Karapanagiotidou på Skatteverket.

Från och med den 4 maj beläggs kvarskatt under 30 000 kr med en ränta på 3,75 procent. Om kvarskatten är högre påförs räntesatsen på beloppet redan i februari. 

– Den här räntan är inte avdragsgill, påminner sektionschefen och tillägger att det möjligt att betala kvarskatten i samband med deklaration eller göra delbetalningar via Swish. 

– Det viktigaste är att hela kvarskattebeloppet ska vara inbetalat på skattekontot på förfallodagen, säger Athina Karapanagiotidou.

Bland övriga nyheter finns en höjd skattereduktion för gåvor, som Privata Affärer tidigare rapporterat om. En annan nyhet har att göra med utländska pensioner.

Personer med pensionsinkomster från Danmark och Finland kommer nu för första gången att kunna se dessa via Skatteverkets e-tjänst. I närtid kommer det även att gälla pensionsinkomster från Norge, informerar myndigheten. 

Den som behöver hjälp med hur pensionen ska redovisas i inkomstdeklarationen kan använda Skatteverkets e-tjänst  ”Räkna om utländska tjänstepensioner”, understryker sektionschefen. 

Turen går sedan över till Skatteverkets deklarationssamordnare Jan Janowski som ger tips på hur man undviker att göra fel i deklarationen. Ett område där myndigheten ofta hittar felaktiga uppgifter är det populära reseavdraget. 

Under 2022 gjorde över 780 000 personer reseavdrag till ett värde av 21 miljarder kronor, enligt Skatteverket. 

– När vi tidigare granskat reseavdrag har vi sett att det är något fel i nästan vartannat avdrag. Det är ofta tre olika saker som blir fel, säger Jan Janowski och tillägger att det har att göra med den tidsvinst på två timmar genom att välja bilen i förhållande till kollektivtrafiken som gäller för reseavdrag, antal dagar man rest till jobbet samt avståndet mellan hemmet och arbetet.

För att undvika felberäkningar uppmanar han alla som planerar att göra reseavdrag att använda myndighetens beräkningshjälp som finns på Skatteverkets hemsida. 

– Där får man smidig och bra vägledning för olika transportmedel samt tidsvinst- och avståndsberäkningen. Tjänsten hjälper till att beräkna om man har rätt att göra reseavdrag, men också med hur mycket och var det ska deklareras någonstans, säger Jan Janowski.