Rapport Tele2 rapporterar ett resultat och en omsättning som båda låg över analytikernas förväntningar. Teleoperatören föreslår också en extrautdelning till aktieägarna. 

Tele2:s underliggande ebitda-al-resultat (rörelseresultat före avskrivningar men efter leasingavskrivningar) uppgick till 2.314 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 2.252 miljoner kronor enligt genomsnittet av 15 analytikerprognoser som Infront sammanställt inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 6.550 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas snittestimat på 6.478 miljoner kronor.

Föreslår extrautdelning

Tele2:s styrelse föreslår en extrautdelning om 3:00 kronor per aktie och avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas under juni 2021.

”Tele2:s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell fortsätter generera starkt kassaflöde trots att pandemin kvarstår”, skriver Tele2.

Den extrautdelning som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som är föremål för godkännande av Tele2:s årsstämma den 22 april 2021, uppger bolaget.

Upprepar helårsprognos

Tele2 står fast vid sina prognoser för helåret 2021. Det underliggande ebitda-al-resultatet under 2021 väntas fortfarande öka med 2-4 procent jämfört med utfallet 2020.

Tele2 upprepar också att tjänsteintäkterna från slutkund 2021 väntas hamna på ungefär samma nivå som under 2020.

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

Prognosen baseras på antagandet att internationell roaming 2021 kommer att vara på samma nivå som under 2020.

Liksom tidigare väntas capex, exklusive spektrum och leasing, uppgå till 2,8-3,3 miljarder kronor 2021.

Inför rapporten låg analytikernas snittförväntningar, enligt Infronts sammanställning, på ett underliggande ebitda-al-resultat för helåret 2021 på drygt 9,5 miljarder kronor.

Det skulle innebära en ökning med 3,3 procent jämfört med utfallet för helåret 2020, som var ett motsvarande resultat på drygt 9,2 miljarder kronor.

Snittestimatet för capex 2021 låg på 3,1 miljarder kronor, enligt Infront.

På medellång sikt upprepar Tele2 målen om en låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrig tillväxt för det underliggande ebitda-al-resultatet. Målet för capex, exklusive spektrum och leasing, ligger kvar på 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.