Rapport Volvo redovisar en vinst som var lägre än väntat samtidigt som orderingången föll rejält. Försäljningen kom däremot in över förväntan och lastbilskoncernen föreslår också en extra utdelning. 

Volvo redovisar ett rörelseresultat på 11.541 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 12.522 miljoner kronor enligt en sammanställning av 16 estimat gjord av Infront.

Rörelsemarginalen blev 8,6 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,3 procent.

Det justerade rörelseresultat blev 12.171 miljoner kronor. Här låg snittförväntningarna på 12.522 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 134.302 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 121.386 miljoner kronor.

Volvos styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 7:00 kronor per aktie (6:50) och en extra utdelning om 7:00 kronor per aktie (6:50) för helåret 2022.

Analytikerna hade räknat med en ordinarie utdelning om 7:07 kronor per aktie och en extra utdelning om 6:23 kronor per aktie, enligt Infront.

Lägre orderingång än väntat

Lastbilskoncernen Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det fjärde kvartalet 2022 till 54.108 enheter, en nedgång med 21 procent från 68.333 fordon motsvarande period 2021.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Snittestimatet, enligt Infronts sammanställning av 12 analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 64.284 lastbilar under fjärde kvartalet.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 20 procent till 22.427 fordon medan leveranserna var 4 procent ned jämfört med fjärde kvartalet 2021.

Orderingången i Nordamerika sjönk med 32 procent och leveranserna minskade med 2 procent.