Extra utdelning från Rottneros efter kanonresultat – en av börsens högsta direktavkastning

Publicerad 2015-11-13 13:38

Aktie Rottneros tjänar mycket bra med pengar i år med ökad produktion och en stark dollar. Och finanserna är nu så starka att bolaget ger en extrautdelning redan i december.

Den nuvarande vd:n för Rottneros – Per Lundeen – som tillträdde för ett år sedan har fått en kanonstart på jobbet. Aktiekursen har gått upp med 87 procent i år och på fredagen kunde han redovisa ett resultat för niomånadersperioden som är det bästa någonsin för bolagets med dess nuvarande struktur.

Vinsten har stigit med över 150 procent till 257 miljoner och det beror på flera saker. Först och främst har priset ökat på pappersmassa jämfört med förra året – jämfört med tredje kvartalet 2014 är prisökningen 11 procent.

För det andra slår den starkare dollarn alltmer igenom i resultatet – pappersmassa prissätts ju i dollar och eftersom detta är Rottneros hela verksamhet blir valutaeffekten märkbar längst ner i resultaträkningen när dollarn blivit så pass mycket starkare senaste året.

Och för det tredje har bolaget ett besparings- och förbättringsprogram igång som också bidrar kraftigt till resultatökningen. Det är dessutom viktig att påpeka att bolaget har stått still i 7 dagar under det tredje kvartalet för ett planerat underhållsstopp.

De ökande vinsterna bidrar till att förstärka Rottneros ekonomi och bolaget är nu skuldfritt med en kassa som den sista september uppgick till 221 miljoner (44).

Detta har medfört att styrelsen beslutat förslå en extra bolagsstämma i december en extrautdelning om 0,40 kr per aktie. Att bolaget inte väntar med detta till bokslutet och tillsammans med den ordinarie utdelningen i vår är en mycket ovanlig händelse på börsen – men inte desto mindre trevlig för aktieägarna.

Det ger också en indikation på hur styrelsen ser på utvecklingen nästa år. De faktorer som nu påverkar positivt ser ut att vara kvar – och dollarn kan ju dessutom få en ytterligare förstärkning om vi får en väntad amerikansk räntehöjning i december. Dessutom kommer det låga elpriset att ge kostnadsfördelar genom att bolaget terminssäkrat det framöver.

Nya investeringar i kapacitet kommer också bidra till en ökad produktion – och bidra till högre intäkter och förhoppningsvis resultat. Detta har också fått genomslag hos insiders – all handel som skett i år är frågan om köp.

Värderingen av Rottneros är väldigt låg med ett p/e-tal under 4 – men så har det också varit historiskt eftersom både priset på massa och dollarkursen fluktuerat kraftigt, vilket ökar risken för en instabil resultatnivå.

Att kursen ändå stiger med kraftigt på fredagsförmiddagen är ändå naturligt eftersom extrautdelningen indikerar att den ordinarie utdelningen kommer höjas – kanske också till 0,40 kr. I våras gav Rottneros 0,20+0,20 kr i ordinarie plus extra utdelning, men den kraftigt högre vinsten plus den starka finansiella ställningen motiverar ett stort utdelningslyft. Och sammanlagt 0,80 kr innebär en direktavkastning på 11 procent. Det är i nivå med de allra bästa på börsen.