Extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ)

2021-12-03 10:55:00

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 4,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning beslutades tisdagen den 7 december 2021.

Protokoll från den extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.

Den 3 december 2021

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torsten Jansson      Koncernchef och VD              Tel: 031-712 89 01

Göran Härstedt        Vice koncernchef                   Tel: 0703-62 56 11

Cision