Aktiestrategerna oeniga om börshösten

Publicerad 2016-08-10 17:03

Aktier Privata Affärer har tagit tempen på två aktiestrateger inför börsen i höst. De har delvis annorlunda syn på läget, och de framhåller även olika bolag. Martin Guri, aktiestrateg på Nordea, är positiv och tror att cykliska bolag kommer tillbaka. Christopher Lyrhem, aktiestrateg på SEB är mer defensiv då det finns en hel del orosmoln samtidigt som börserna ligger på historiskt höga nivåer.

Martin Guri anser att det är bäst att se börsen i höst med perspektiv på förra hösten, då oron var stor för råvarurelaterade bolag. Då tog cykliska aktier stryk och den tendensen sträckte sig långt in på det här året.

– Jag tror att det cykliska segmentet nu gungar tillbaka, och finns det någonting som är positivt just nu så är det de cykliska bolagen. I Sverige kommer nog bolag som Sandvik och Atlas Copco att få många anhängare under hösten. Vi ligger långt framme i Sverige i den tendensen, men den internationella skepsisen kommer att omvärdera cykliska bolag, säger han.

Ifjol sjönk oljepriset till historiskt låga nivåer, och de flesta i finansvärlden fruktade att det skulle få svåra konsekvenser för marknaderna. Men nu har oljepriset återhämtat en hel del och nästan fördubblats under uppgången.

Det gynnar cykliska bolag globalt som speglas på något sätt mot oljeindustrin, anser Martin Guri som ser tre viktiga aspekter inför hösten, varav politiken är den första.

– I den negativa vågskålen finns politiken med till exempel presidentvalet i USA, konsekvenserna i Europa och resten av världen efter brexit-omröstningen, och utvecklingen i Turkiet. Tonen skärps och politiken kan bli en ”game-changer”, säger han.

Sammantaget kanske sentimentet inte är positivt, men i fundamenta finns egentligen inga negativa förtecken in i hösten, och den ”stora bilden rör sig inte mycket”, menar han och pekar på centralbankernas fortsatta stimulanser.

– Det får till följd att ingen egentligen förväntar sig någon åtstramning, samtidigt som den amerikanska räntehöjningen ligger långt borta enligt Fed. Jag ser fram emot en helt okej börs till hösten, säger Martin Guri.

Den tredje faktorn är vinstutvecklingen. Prognoserna talar om återhämtning i USA, Europa och Sverige jämfört med hur det såg ut ifjol vid den här tiden.

Kollegan Christopher Lyrhem, aktiestrateg på SEB är mer försiktig i synen på börshösten. Specifikt tänker han då bland annat på potentiell ekonomisk volatilitet kopplat till britternas EU-utträde, presidentvalet i USA i november, relativt osäkra industritrender, höga indexnivåer jämfört med BNP i USA – medan ”världsrekord i centralbankernas stimulanser” håller uppe aktiemarknadens attraktion via extremlåga räntor.

Just nu är det centralbankernas åtgärder som ger näring till börsens utveckling, vilket gör aktier fortsatt relativt attraktivt jämfört med andra tillgångsslag. SEB tror dessutom på fortsatt låg ränta under relativt lång tid framåt, men inte minusränta för evigt.

 – Det är intressant att titta på olika faktorer i USA, till exempel arbetslöshet eller BNP kontra börsindex. För närvarande är de amerikanska börserna på historiska högstanivåer, samtidigt som arbetslösheten är mycket låg, under 5 procent, en relation som borde göra investerarna vaksamma, med tanke på att börsen historiskt vänt ned vid sådana tillfällen.

Börsen är dock inte lika effektsäker som matematik eller kemi,  menar Christopher Lyrhem, utan den är transformativ och historiska samband behöver inte upprepas. Tittar man på amerikanskt börsindex relativt BNP är relationen på höga nivåer, en skapligt träffsäker relation historiskt.

 – Världsekonomin har ”världsrekord i stimulanser” med stora tillgångsköp i bland andra Europa, Japan och även här i Sverige. Räntan är historiskt och fortsatt extremt låg i USA, särskilt vid tidpunkter när arbetslösheten är så pass låg, samtidigt som många länder har negativ ränta, till exempel Sverige.

Just nu är sannolikheten hög att Hillary Clinton blir president, men med historiken i bakhuvudet kan mycket förändras. Därför är valet ett riskmoment, det är ju bara att se på hur det gick i brexit-omröstningen, menar Christopher Lyrhem. Sannolikheten enligt opinionsundersökningarna för att britterna skulle rösta sig ur EU var väldigt låg i början av juni.

Han pekar även på utvecklingen i Storbritannien under juli då fastighetsmarknaden försvagats, tillsammans med byggmarknaden. Att den amerikanska ekonomin endast växte med 1,2 procent under andra kvartalet, en ”mager siffra”, är även det en besvikelse på senare tid. Positivt är den förbättrade inköpschefsstatistiken globalt under juli, som ur ett längre perspektiv varit dalande under tre år.

Trots den försiktiga och defensiva hållningen finns det bolag som SEB gillar just nu, varav många av dem är nordiska. Banken ser fortfarande en relativt hög attraktion för aktier som tillgångsslag, och börsen erbjuder en direktavkastning på cirka 3,5 procent.

Huhtamäki, det finländska förpackningsbolaget och ISS, ett danskt servicebolag är bra långsiktiga aktier. Vi tycker också om det norska livsmedelsbolaget Orkla, samt det danska vindkraftsbolaget Vestas. Även det danska diabetesinsulinbolaget Novo Nordisk är exempel på långsiktigt växande bolag.

Ytterligare ett bolag som SEB framhåller är det danska smyckebolaget Pandora som lämnade rapport tidigare i veckan.

Den industriella världen har en sidledes utveckling, vilket gör att SEB hellre satsar på till exempel fastighetsaktier i Sverige. Marknaden är ljus inte minst på grund av underutbudet av bostäder, men även på grund av en stark svensk ekonomi, låga räntor och en del bolags attraktiva utvecklingsprojekt. Bolag med en aktiv agenda föredras.

Men industribolag med tillväxtkomponenter som har en hållbarhet är alltid intressanta. Christopher Lyrhem exemplifierar med Hexagon som med innovativa produkter har en sällsynt förmåga att kapitalisera på digital evolution i en rad traditionella branscher.

– Hexagon bör värderas högt eftersom de kontinuerligt växer, säger han.