Göran Ofsén är en van aktieanalytiker med närmare 40 års erfarenhet av aktieplaceringar med särskilt intresse för förhoppningsbolag och nyintroduktioner.

Aktier Att satsa på börsens förhoppningsbolag och nyintroduktioner behöver inte vara så riskfyllt som de flesta tror. Bara man gör det på rätt sätt. Genom att vara påläst och sprida riskerna. Dessutom går många bolag bättre än väntat.

Det konstaterar Göran Ofsén i nya boken Börsens framtida guldägg – hitta vinnarna bland förhoppningsbolag och nya aktier. Göran har specialiserat sig på just börsens förhoppningsbolag.

Varför har du valt just de bolagen, som de flesta undviker?

Även om det är hög risk i varje enskilt bolag, menar jag att man kan få en god avkastning med en bred portfölj. Det är också roligare med små bolag där man ofta kan få en personlig kontakt med VD:n.

Hur kom du på den idén från början?

Under mina snart 40 år på börsen har jag provat lite av varje och kommit fram till att förhoppningsbolag passar mig utmärkt.

Vad är det enkla tricket för att lyckas?

Något sådant känner jag tyvärr inte till. Själv försöker jag att vara påläst och sprida insatserna på många bolag.

Vad är ett förhoppningsbolag enligt din mening?

Ett företag som ännu inte visat sig ha en varaktig vinstförmåga.

Du skriver även om nyintroduktioner (IPO:s). Är de inte alltid förhoppningsbolag?

Även om förhoppningsbolagen överväger, finns det också mogna bolag som noterar sig. Ett exempel från förra året är EQT.

Vad är skillnaden för en placerare?

Jag har inte studerat utvecklingen för de mogna IPO-bolagen, men jag har noterat att det är svårt för privatpersoner att få mer än högst en post i tilldelning i de mer populära IPO:erna.

Du har även studerat ett stort antal förhoppningsbolag på stockholmsbörsen. Vad kom du fram till? 

Om man jämför utvecklingen ett antal år tillbaka, framgår att förhoppningsbolagen i snitt presterat klart bättre än de mogna bolagen.

Vad tror du det beror på?

Dels har små bolag generellt sett utvecklats bättre än större. Det är t ex lättare att fördubbla sin marknadsdel om man har 1 procent än om man har 40 procent. Dels tror jag att den misstro som många har mot förhoppningsbolag gör att de lätt blir undervärderade, vilket så småningom rättas till.

Vad var mest överraskande i din jämförelse?

Vad gäller IPO:er den mycket tydliga skillnaden i efterföljande kursutveckling beroende på teckningsgraden i IPO:n, dvs hur stor efterfrågan på aktier var i förhållande till erbjudandets storlek.

Förhoppningsbolagen brukar oftast beskrivas som lottsedlar på börsen. Hur stor är vinstchansen?

Det brukar sägas att kanske vart tionde bolag blir riktigt framgångsrikt. Det är dock betydligt vanligare att kursen stiger rejält enbart på förhoppningar. Man kan således tjäna mycket pengar redan på vägen mot en eventuell framgång.

Hur har du själv lyckats med dina placeringar?

Jag har inga siffror att ge, men det har gått bra genom åren. Jag är helt klart nöjd, kanske främst med förhoppningsbolagen. Det har dock blivit såväl ett antal bottennapp som riktigt goda vinster.

Vilka är dina tre bästa placeringar?

Det är svårt att jämföra goda vinster efter kort tid med ännu större vinster efter lång tid. Min bästa placering måste vara BioGaia som utvecklar och säljer probiotiska produkter. När jag gick in 1998 var bolaget i högsta grad ett förhoppningsbolag. Sedan dess har aktien stigit med runt 4000 procent exklusive utdelningar.

Vilka nya bolag eller förhoppningsbolag ser du som särskilt intressanta just nu? Nämn några även om man alltså ska ha minst 10 i portföljen för att inte ta onödigt stor risk?

Till en spridd och långsiktig portfölj tycker jag man kan titta på nedanstående tre bolag som jag är aktieägare i. Samtliga tillhör min favoritsektor – life science.

Saniona utvecklar läkemedel mot framför allt ovanliga ätstörningar där inga fungerande behandlingar finns att tillgå. Deras längst gångna projekt, mot fetma, beräknas bli godkänt redan i år. Därutöver finns ett flertal andra projekt, vilket gör risken jämförelsevis låg. Till senast betalt 28,80 kr värderas bolaget till cirka 818 Mkr.

2cureX erbjuder ett test för att hjälpa cancerläkare att välja det eller de läkemedel som fungerar bäst mot den enskilda patientens tumör. 2cureX värderas till cirka 167 Mkr utifrån kursen 13,45 kr. Även här är risken jämförelsevis låg då testet redan är godkänt och inledningsvis visat bra resultat.

Scandion Oncology utvecklar en grupp läkemedel som ska förhindra att cancertumörer utvecklar resistens mot given kemoterapi, vilket är en vanlig orsak till att patienten dör. Man har även ett sidospår för att förhindra antibiotikaresistens.

Scandion har ännu inte testat om något av preparaten ger effekt i människa, så risken är hög. Det är även potentialen, och detta trots den stora kursuppgången sedan i somras. Till kursen 15,70 kr är Scandion värt cirka 324 Mkr. Förutom aktier finns även teckningsoptioner och det kan vara bättre att investera i dem.

Not: Göran Ofséns bok ”Börsens framtida guldägg – hitta vinnarna bland förhoppningsbolag och nya aktier” finns att köpa i Privata Affärers bokhandel.