Placera Stockholmsbörsen har utklassat sina internationella börskollegor i år.  Men det gäller att inte bli hemmablind för det kan innebära att risken i din portfölj blir högre och att du missar andra möjligheter, menar Danske Banks investeringsspecialist Ludvig Rosenstam Åhman.

På Danskes placeringssajt Nextconomy pekar han på det faktum att Stockholmsbörsen lyft ungefär 30 procent i år medan det globala indexet MSCI ACWI ”bara” lyft 20 procent.

”Den svenska delen av portföljen har helt enkelt utklassat den globala. Och det är sannolikt positivt för de allra flesta, svenskar har nämligen en stor andel av aktiesparandet i svenska aktier. Det är positivt i år”, skriver han.

Men samtidigt varnar han för att fokus på det lokala gör att man tar högre risk. Fenomenet kallas ”home bias” och innebär att man som investerare föredrar lokala aktier framför globala. Det är tydligt i Sverige som endast utgör 1 procent av globala index samtidigt som svenskarnas aktieportföljer är fullspäckade med svenska aktier.

– Våra hjärnor är utvecklade för att skydda vår överlevnad. Därför undviker vi sådant som kan verka riskfyllt. Som att ge oss ut i det okända och investera utomlands till exempel. Men det finns en paradox här. Det känns mindre riskfyllt att investera i det du känner till, men risken i portföljen blir större när du har en stor andel av portföljen i hemlandet. Vår naturliga home bias får oss därför att ta onödig risk, säger Ludvig Rosenstam Åhman.

Samtidigt är det svårt att förutspå vilken marknad som kommer att gå bäst kommande år. Lösningen är enlig Rosenstam Åhman diversifiering genom ökade investeringar utanför Sverige som ett skydd mot en osäker framtid.

Att rikta blickarna utomlands gör också att man kan få större exponering mot sektorer som är små i Sverige, menar han.

”När man investerar globalt får man exponering mot teknikjättar, snabbväxande ekonomier eller starka globala varumärken. Det ger portföljen en annan karaktär, som drar nytta av andra händelser i världsekonomin. Olika investeringar går bra vid olika tidsperioder. Global riskspridning gör att portföljen svänger mindre i värde över tid”, skriver han.