Försäkring Den som flyttar in på ett äldreboende behöver hemförsäkring. Men man bör kontrollera hur försäkringen gäller vid stöld, menar Konsumenternas Försäkringsbyrås expert Gustav Jonsson.

– En hemförsäkring omfattar mycket mer än ett skydd för själva hemmet. Den är en paketförsäkring som även innehåller viktiga delar som ansvarsskydd och rättsskydd. Många konsumenter är inte medvetna om det, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Ett ansvarsskydd är bra att ha om du blir krävd på skadestånd, till exempel om du råkat orsaka en brand- eller vattenskada.

– Ansvarsskydd och rättsskydd ingår i alla hemförsäkringar, säger Gustav Jonsson.

När det gäller stölder är det viktigt att kontrollera villkoren i försäkringen. För den som blir bestulen på ett äldreboende där man har lämnat sin nyckel till vårdpersonal kan möjligheten till ersättning variera mellan olika försäkringsbolag.

Hos många försäkringbolag ingår detta i basförsäkringen men hos en del bolag krävs ett särskilt allrisktillägg, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå.

– Tyvärr är det inte helt ovanligt med stölder på äldreboenden. Kontrollera gärna vad din försäkring omfattar, antingen genom att kontakta ditt försäkringsbolag direkt eller genom att titta i vår jämförelse av hemförsäkringar. Där framgår det vad som gäller hos olika försäkringsbolag, säger Gustav Jonsson.