Krönika Stockholmsbörsen var urstark förra året och var klart bättre än världsindex. Kort sagt slog den svenska delen av portföljen den globala. Det är sannolikt positivt för dig. Svenska sparare har nämligen en stor andel av placeringarna i svenska aktier. Det var framgångsrikt förra året. Men vårt fokus på det lokala gör att vi tar högre risk, och missar intressanta möjligheter, skriver Danske Banks investeringsspecialist Ludvig Rosenstam Åhman i en gästkrönika.

Home bias är vår tendens att föredra lokala aktier framför globala. Tänk dig att du är en jägare och samlare på savannen för 100 000 år sen. Högt gräs, några enstaka träd och kanske ett lejon i busken. Kan du se det framför dig? Ditt viktigaste mål med dagen är att överleva. Du undviker allt som kan vara riskfyllt, som att gå till nya ställen du inte känner till sen tidigare. Det kan vara farligt. Istället stannar du i närområdet där du vet var farorna finns.

Sverige utgör cirka 1 procent av ett globalt index, men trots det består många av våra portföljer framförallt av svenska bolag. Vi känner oss komfortabla med det bekanta och obekväma med det okända.

Våra hjärnor är utvecklade för att skydda vår överlevnad. Därför undviker vi det som känns riskfyllt. Som att ge oss ut i det okända och investera utomlands till exempel. Men det finns en paradox här. Det känns mindre riskfyllt att investera i det du känner till, men risken i portföljen blir större när du har en stor andel av portföljen i hemlandet. Vår naturliga home bias får oss att ta onödig risk.

Missa inte intressanta möjligheter

Det är svårt att förutsäga vilken marknad som kommer gå bäst. Som exempel slog den amerikanska aktiemarknaden resten av världen 8 av 10 år under 2010-talet. Årtiondet innan (2000-2010) gick resten av världen bättre än USA under 7 av 10 år. Vet du vilken marknad som kommer gå bäst de kommande 10 åren? Troligtvis inte. Diversifiering är ett skydd mot en okänd framtid. Dessutom innebär ett stort fokus på Sverige att du missar möjligheter.

När du investerar pengar utanför Sveriges gränser får du en större exponering mot sektorer som är små här hemma. Du minskar således sektorrisken. Du kan dessutom få exponering mot teknikjättar, snabbväxande ekonomier eller starka globala varumärken. Det ger portföljen en annan karaktär, som drar nytta av andra händelser i världsekonomin. 

Olika aktieregioner går bra under olika tidsperioder. Global riskspridning gör att din portfölj svänger mindre i värde över tid. Det är ett bra sätt att undvika misstag. För större svängningar, ger starkare känslor, som tenderar att leda till större misstag.

Portfölj före prisuppgång

Vi vill gärna investera i det som har gått upp. Inför 2022 gällde det aktiedelen i portföljen, istället för räntedelen. Det gällde IT, istället för Telekom. Det gällde kanske Sverigedelen, istället för den globala delen. Men din enda orsak bakom en investering ska inte vara att något har gått upp i närtid. Kanske fortsätter uppgången, kanske inte. Oavsett så ska du inte bygga din strategi baserat på det som har hänt den senaste tiden. Din strategi ska vara mer långsiktig än så.

Det är svårt att se risk i goda tider. Förluster uppkommer först när risk möter negativa händelser. En bra byggnad klarar jordbävningar, en dålig byggnad gör inte det. Men det är först när jordbävningen kommer som du vet vilken byggnad som är vilken. Eller som Warren Buffett skulle säga: ”Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som vi får se vem som har badat naken.” Därför ska du inte ta på dig för mycket risk i en uppgång. Du vill inte sitta med en portfölj som rasar när krisen anländer.

Fokusera på investeringar som bidrar till portföljen, istället för att bara fokusera på investeringar som ska gå upp i pris. Summan är viktigare än delarna. Positionera dig för en uppgång och en nedgång, istället för att bara försöka positionera dig för uppgångar. Det viktiga är att ha en portfölj som du kan hantera på lång sikt, oavsett utfallet i det korta perspektivet. Global riskspridning vinner i längden.

Av: Ludvig Rosenstam Åhman, investeringsspecialist Danske Bank