EWORK: MINSKAD ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING 1 KV

2021-04-28 10:33:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsultmäklaren Eworks nettoomsättning minskade med 7 procent till 3.165 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (3.413).

Rörelseresultat uppgick till 27,6 miljoner kronor (28,5). Resultat efter finansiella poster ökade till 28,6 miljoner kronor (27,5). Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1:29 kronor (1:30).

Resultatet har belastats med kostnader för organisationsförändringar om 3,1 miljoner kronor.

Orderingången minskade 10 procent till 3.991 miljoner kronor.Direkt-SE