Ework Group AB (publ) publicerar delårsrapport, januari - mars 2021: Fortsatt markant återhämtning

2021-04-28 10:30:00
Första kvartalet 2021 jämfört med 2020
  • Nettoomsättningen minskade 7 procent till 3 165 MSEK (3 413).

  • Rörelseresultat minskade 3 procent till 27,6 MSEK (28,5).

  • Resultat efter finansiella poster ökade 4 procent till 28,6 MSEK (27,5).

  • Orderingången minskade 10 procent till 3 991 MSEK (4 426).

  • Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 SEK (1,30).

  • Resultatet har belastats med kostnader för organisationsförändringar om 3,1 MSEK.

  • Verksamheten i Polen började redovisas som eget segment.

  • Marknaden fortsatte att återhämta sig och efterfrågan på konsulttjänster ökade jämfört med föregående kvartal.

  • Bolaget har förstärkts i den tidigare kommunicerade uppfattningen att omsättning och resultat kan växa 2021.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.eworkgroup.com (http://www.eworkgroup.com  )

För mer information, kontakta:
Zoran Covic, VD, +46 706 65 65 17
Ola Maalsnes, CFO, +46 8-50 60 55 00, +46 738 68 22 90

Denna delårsrapport är sådan information som Ework Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksdirektiv MAR. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 april 2021, klockan 10.30 (CET) genom verkställande direktörens försorg.

Ework Group är en marknadsledande och oberoende konsultleverantör i norra Europa med fokus på IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Utan anställda konsulter kan Ework opartiskt matcha varje uppdrag med rätt kompetens från hela marknaden. Ework är grundat i Sverige år 2000 och har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen. Bolaget har ramavtal med fler än 170 ledande företag i de flesta branscher och har cirka 10 000 konsulter på uppdrag. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Eworks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Cision