EWORK: FORTSATT MARKANT ÅTERHÄMTNING, PROGNOSBILD HAR STÄRKTS

2021-04-28 10:41:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ework inledde 2021 med fortsatt markant återhämtning i första kvartalet. Efterfrågan på konsulttjänster ökade och antalet konsulter på uppdrag fortsatte att öka.

"Affärer där vi tillsätter konsulter till nya uppdrag utgjorde en högre andel av försäljningsmixen både jämfört med föregående år och jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen skapar förutsättningar för en fortsatt god marginalutveckling kommande kvartal", kommenterar vd Zoran Covic i rapporten.

De kostnadsminskningar som Ework kommunicerade förra året håller i sig enligt plan.

Nettoomsättningen under första kvartalet minskade cirka 7 procent jämfört med första kvartalet förra året, "men trenden kvartal för kvartal är alltså tydligt positiv sedan föregående kvartal. Pandemin är alltjämt en utmaning för organisationen

med fortsatt stort inslag av distansarbete", skriver vd.

Den pandemirelaterade nedgången i efterfrågan jämfört med föregående år har främst berört Sverige och Finland, medan Danmark och Norge har haft en mer gynnsam exponering mot branscher där påverkan är lägre. Norge fortsätter att sticka ut med en särskilt positiv utveckling av både omsättning och resultat.

I Eworks bokslutskommuniké för 2020 skrev bolaget att intäkter och lönsamhet bedöms kunna förbättras 2021 jämfört med 2020.

"Bolaget har i kvartalet förstärkts i uppfattningen att omsättning och resultat kan växa 2021", skriver Ework nu.Direkt-SE