Aktie Evolutions vd Martin Carlesund öppnar för aktieåterköp vid sidan av utdelningen under analytikerkonferensen efter bolagets rapportsläpp. 

Evolutions styrelse har föreslagit en utdelning om 2,00 euro per aktie för 2022. Det återstår att se om bolaget kompletterar utdelningen med aktieåterköp, men det senare hade välkomnats av vd Martin Carlesund. 

”Min uppfattning är att återköp skulle vara ett bra sätt att komplettera utdelningen med, men det är upp till styrelsen”, sa han under Evolutions analytikerkonferens efter torsdags rapportsläpp.

Evolutions utdelningspolicy säger att bolaget ska dela ut hälften av nettoresultatet varje år. Bolagets finanschef Jacob Kaplan utesluter inte att den kvarvarande kassan används till förvärv eller återköp under 2023.

Vad gäller förvärv betonar Jacob Kaplan dock att Evolutions målsättning är att främst växa organiskt.