Intervju Evolutions börsår 2021 såg ut att bli ett segertåg men i november kom en rapport om att Evolution rörde sig i regulatoriska gråzoner. Kursen rasade och bolaget kritiserades för sin informationsgivning. Men vd Martin Carlesund tycker att krishanteringen fungerat bra och känner sig trygg med att bolaget har torrt på fötterna. Rapporten ger han inte mycket för.

”Det är en anonym rapport möjligen från en konkurrent med tveksamma metoder – i mitt tycke illegala metoder och ingen står bakom den”, säger vd:n i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Evolution inledde föregående år starkt. Det första halvåret var tillväxten inom livekasino 60 procent. Marginalen gick upp till 70 procent och guidningen fick skruvas upp två gånger. Aktiekursen följde med och inför rapporten för det tredje kvartalet summerade årets kursuppgång till 85 procent. Men en knapp månad senare vände lyckan när nyheten om att en amerikansk konkurrent lämnat in klagomål till spelmyndigheten i New Jersey med hänvisning till en rapport som uppgavs visa att bolagets spel fanns tillgängliga på illegala marknader samt på marknader under sanktioner av USA, däribland Iran.

Det blev starten på en intensiv medierapportering och de följande två veckorna föll kursen 40 procent till som lägst 878 kronor och årets kursuppgång var i princip utraderad.

Frågan gällde framförallt bolagets affärer med så kallade aggregatorer, en sorts mellanhänder som distribuerar Evolutions och andra leverantörers spel till mindre operatörer. Enligt den anonyma rapporten var det via sådana operatörer som spelare på illegala- och svartlistade marknader kunde spela på bolagets spel. Evolution menar å sin sida att man inte äger relationen med dessa operatörers spelare.

Har ni varit tillräckligt bra på det regulatoriska och att hålla koll på vad era kunder sysslar med?

”Vår produkt står inte för sig själv, det är som ett ben på en stol. Vi levererar till licensierade operatörer. Är det en b2b-kund då ser vi till att de har en licens till de kunderna som de levererar. Där är jag komfortabel, vi har gjort rätt. Sedan måste man vara ödmjuk inför alla processer – det finns alltid saker som man kan göra bättre. Vi lär oss”.

Ett orosmolnen som uppkom för marknaden och investerare var vad som riskerar att hända i resultaträkningen om myndigheter börjar ställa krav på underleverantörer på att även ha koll på sina kunders kunder.

Om nitvingas stänga ned affärer med aggregatorer, vad pratar vi för finansiell risk då?

”Aggregatorer är en stor del av hela onlinekasinovärlden och det beror på att det finns många små operatörer som inte klarar av det själva. Vi ser inte en framtid där den typen av mellanled inte kommer att finnas”.

Bolaget har inte gett någon information om hur stor andel av intäkterna som kommer från aggregatorer och Martin Carlesund vill inte ändra på det i dagsläget, men hänvisar till en rapport från Morgan Stanley som, även om han tror att den är lite överdriven, ger en fingervisning. I den rapporten uppskattar Morgan Stanley att mellan 30 och 50 procent av bolagets intäkter kommer från aggregatorer.

Evolution som fört en relativt skandalfri tillvaro som noterat bolag med slagsida mot positiva nyheter fick kritik för hur krisen hanterades, bland annat för en presskonferens där det inte gavs tillfälle att ställa frågor. Men Martin Carlesund säger sig trots det vara nöjd med informationsgivningen.

”Vi har svarat på alla frågor. Sedan är det viktigaste att vi ser till att verksamheten fungerar, så jag är nöjd med den krishantering vi hade”.

Medierapporteringen var intensiv under den här perioden. Tycker du att det var en rättvisande bild som framkom?

”Jag tycker att fakta och att man ska sikta mot att göra rätt är det viktigaste och så lämnar jag frågan där”.

Hur har det påverkat er rent operativt?

”Det har inte föranlett några strukturella förändringar utan vi är komfortabla med den affärsmodell vi har. Vi arbetar med alla regulatorer i världen där det finns möjlighet att reglera sig som leverantör. Hade det fått en stor påverkan hade vi givetvis rapporterat det. Det är klart att det alltid finns saker som vi kan göra bättre”.

Ni satte igång en internutredning. Hur går det med den och vad har framkommit?

”Den kanske fick lite för stora proportioner. När det här hände så har jag mött reglerare och den utredningen var framförallt till för att kunna svara berörda myndigheter snabbt. Det är en process som pågår varje år men den har kommit framåt och vi är snart klara med den”.

Hur ser dialogen med New Jerseys spelmyndighet ut?

”Det är en bra dialog. Det är ju deras agenda och deras tidsramar och den kan jag inte kommentera, vi vet inte hur de kommer att kommunicera framåt, det ligger på deras sida”.

Beträffande själva rapporten som blev startskottet på turbulensen kring bolaget är Martin Carlesund alltså kritisk. Han är heller inte helt övertygad om att det är en konkurrent som står bakom den.

”Jag har ingen aning. Med tanke på kvaliteten i rapporten och så mycket som inte är korrekt, det vill säga nästintill allt, så är det inte säkert att det är en konkurrent. Det klassiska är ju att det är någon med en kort position. Det är väl den spekulationen på marknaden, men jag vet inte. Det händer ju titt som tätt i USA”.

”Lanserar 90 nya spel i år”

Förra året handlade om att se om sitt hus för Evolution men 2022 ska bli ett innovationsår och livekasinobolaget siktar på att lansera 90 nya spel under året, enligt Martin Carlesund.

Många talar om att livekasino har en strukturell tillväxt där spel flyttas från landbaserat till livekasino, men Martin Carlesund menar att det inte är något som kommer att ske av sig självt. För de nya spelarna som inte är uppväxta med James Bond i smoking vid baccarat-bordet är det framförallt annan underhållning och förströelse än landbaserade kasinon som bolaget konkurrerar med.

”Många andra i branschen gör ett spel till med en annan färg och släpper ut det och tänker: vi gör ett om dagen, det blir nog bra. Men det kommer inte att räcka”, säger Martin Carlesund.

Bolaget har tidigare sagt att de ska rekrytera 1 000 nya utvecklare och för 2022 satsar man på ett stort antal nya spellanseringar. ICE (International Casino Exhibition), där många nya spel presenteras, har i år flyttats fram men Evolution tänker hålla ett eget lanseringsevent i anslutning till rapporten för det fjärde kvartalet i februari.

”Då kommer vi att släppa 25 nya produkter den dagen och vi siktar på 90 nya produkter under 2022. Nu kommer vi ur 2021 som var mycket ‘house keeping’ och nu ska vi satsa på utveckling och produkter”, säger vd:n.

Stark tillväxt under 2021

Evolution har haft en stark tillväxt under 2021 och samtidigt fortsatt att flytta upp ebitda-marginalen. Det första halvåret 2021 bjöd på tillväxt omkring 60 procent inom livekasino och en ebitda-marginal som kröp upp mot 70 procent. De senaste fem åren har ebitda-marginalen ökat från cirka 40 procent till dagens 70 procent. Under de åren har tillväxten legat relativt stabil runt 50 procent.

”Vi ska ha hög marginal. Vi har den största kundbasen i världen. Nu har vi haft en bra marginalexpansion under 2021 och i samband med rapporten kommer vi att guida för marginal. När vi har tillväxttal som vi hade i kvartal ett och kvartal två är det exceptionellt och svårt att vidmakthålla i den storlek som vi är. Någonstans måste tillväxten i procent komma ned. Men det finns en lång tillväxtmöjlighet i marknaden under förutsättning att vi har rätt produkter”.

Evolution är ett bolag med många ögon och förväntningar på sig. Efter två kvartal med 60 procentig tillväxt blev tillväxten ”bara” 50 procent i det tredje kvartalet. Trots att rapporten för det tredje kvartalet visade en marginal som fortsatte uppåt slutade Evolution-aktien den dagen 8 procent ner. Bolagets aktieägare har annars ofta fått se värdet på sina papper stiga på rapportdagen och frågan är hur det går den 9 februari när rapporten för det fjärde kvartalet släpps?

”Vi släpper rapport om ett par veckor så jag är givetvis väldigt försiktig. Förväntningarna har vart höga vi kom in i kvartal fyra med bra fart, men nu är det nära rapport så vi får återkomma till det.

”Varje aktie som säljs köps någon annanstans”

Fjolåret har med Martin Carlesunds ord varit ”intensivt” och intensiteten kulminerade i november när en konkurrent lämnade in ett klagomål till spelmyndigheten i New Jersey baserat på en rapport som uppgavs visa på att bolagets spel fanns på illegala och svartlistade marknader. Evolution har tidigare varit relativt förskonade från den ESG-kritik som finns runt branschen. Svenska institutioner har på bred front backat ur sina positioner i spelsektorn, så även i Evolution där det nu bara är första AP-fonden som finns med på top 20-listan. Martin Carlesund ser det dock inte som ett större problem.

”Det är ett väldigt svenskt perspektiv att säga att intuitioner har minskat. Ser vi till ägarbilden så har det närmast ökat bara det att det inte är svenska institutioner just nu. Varje aktie som säljs köps någon annanstans”.

Beträffande utländskt ägande så är en het diskussion huruvida en notering i USA finns på agendan. Det är många aktieägare som med avund ser på de värderingar som amerikanska spelbolag behäftas med.

”Det är ytterst inte min fråga men det är klart att det förs den diskussionen och i och med att allt större del av ägandet flyttar utomlands så kan det vara en service för dem att man noteras någon annanstans, men det finns inga planer på det just nu”, säger Martin Carlesund.

Sedan kursbotten i börja på december har kursen återhämtat sig och är sedan dess upp dryga 40 procent.