EVOLUTION: VD ÖPPEN FÖR ÅTERKÖP, MEN "ETT BESLUT FÖR STYRELSEN"

2023-02-02 10:04:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Evolutions styrelse har föreslagit en utdelning om 2:00 euro per aktie för helåret 2022. Om bolaget kompletterar utdelningen med eventuella aktieåterköp kommande år återstår att se. Om så skulle bli fallet skulle det välkomnas av vd Martin Carlesund.

"Min uppfattning är att återköp skulle vara ett bra sätt att komplettera utdelningen med, men det är upp till styrelsen", sade vd Martin Carlesund på Evolutions telefonkonferens på torsdagen.

Evolution har som utdelningspolicy att dela ut 50 procent av nettoresultatet varje år. Vad Evolution ska göra med kvarvarande kassa framgår inte, men finanschef Jacob Kaplan utesluter inte vare sig förvärv eller återköp under 2023. Vad gäller förvärv betonar Jacob Kaplan dock att Evolutions målsättning är att främst växa genom organisk tillväxt.Direkt-SE