EVOLUTION: MÅL FÖR RNG-TILLVÄXT LIGGER FAST – VD

2023-02-02 09:08:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Livekasinounderleverantören Evolution rapporterade i linje med förhandstipsen för det fjärde kvartalet. RNG-tillväxten kom återigen in under bolagets egna mål medan Evolutions mål för ebitda-marginalen justerades något för 2023 för att ge bolaget en större flexibilitet in i året.

Evolution förväntar sig att nå en ebitda-marginal i spannet 68-71 procent för helåret 2023. Prognosen har ett något större intervall än för 2022, då prognosen låg på 69–71 procent.

"Det är en instabil värld och vi har skapat oss lite mer utrymme", säger vd Martin Carlesund om det nya marginalmålet till Nyhetsbyrån Direkt.

Analytikerna i Infronts sammanställning av 13 estimat räknade inför rapporten med en ebitda-marginal om 69,3 procent för helåret 2023.

Att guidningen för 2023 är något lägre för 2023 ska inte tolkas som annat än att bolaget vill skaffa sig en något större flexibilitet in i det nya året, enligt vd:n.

"Vi har alltid höga ambitioner. Jag är nöjd med 69-plus i marginal för 2022 givet hur året sett ut. Det har varit svårt med leveranser och kostnadspress. In i 2023 så gäller det att ha lite flexibilitet men vår ambition är självklart att komma in i den högre delen av spannet", säger han och fortsätter:

"Bolaget kommer ur året rätt och har jobbat med kostnader och annat under 2022".

Ett annat fokus har annars varit Evolutions RNG-tillväxt (slottspel). Bolagets RNG-tillväxt uppgick till 5,1 procent, jämfört med proforma 2021, i kvartalet tydligt under bolagets egen ambition om en tvåsiffrig tillväxt. Martin Carlesund säger att bolaget har en "fantastisk 'roadmap'" för 2023 med flera spel på väg ut, vilket bör gynna tillväxten framöver.

"Vi kommer in rätt i 2023. Sedan kommer det (tillväxten reds anm) fortsätta variera kvartal över kvartal. Men målet för tvåsiffrig tillväxt ligger fast.

Är det något ni kommer att uppnå under 2023?

"Vi har valt att inte svara på det. Men vår ambition är självklart att nå dit under 2023."

Fjärde kvartalets stora bettinghöjdpunkt var annars fotbolls-VM i Qatar. Kindred har tidigare varnat för de negativa effekterna av detta medan brittiska Entain, i sin rapport tidigare i veckan, pekade på de positiva effekterna av VM:et. Evolution påverkades dock inte nämnvärt av turneringen, enligt vd:n.

"Det var väl ingen positiv effekt av fotbolls-VM, utan snarare 'business as usual'", säger han.

Bolagets intäkter i Nordamerika ökade till 56,2 miljoner euro under det fjärde kvartalet, jämfört med 33,8 miljoner euro ett år tidigare. Under kvartalet lanserade Evolutions sin andra livekasinostudio i New Jersey, något som beskrivs som en viktig milstolpe i bolagets nordamerikanska verksamhet. Martin Carlesund ser fortsatt positivt på regionen och spår att fler stater kommer att legalisera betting framöver.

"Det ser bra ut, det finns gott om utrymme att växa i USA. Det kan komma en stat till i år eller så kommer det någon nästa år", säger han.

Under fjärde kvartalet stod intäkter från reglerade marknader för 40 procent av totalen. Martin Carlesund ser samtidigt en ljusning, rent regleringsmässigt, i Europa under 2023.

"Situationen i Storbritannien har konstant under en längre period påverkat oss. Det har varit ostabilt och osäkert. Nu tycker jag att vi har en lite mer stabil situation och vi ser fram emot att jobba med de regler som finns. Jag hoppas framför allt att det blir klarare och inte så stora förändringar, då tror jag att alla kan jobba med det", säger han.

Det föreslagna EU-direktivet om en miniminivå för bolagsskatt om 15 procent, som är en del av OECD-uppgörelsen från 2021 är inget som Martin Carlesund lägger någon större vikt vid, trots att Evolutions effektiva skattesats i kvartalet uppgick till 7,1 procent.

"Jag tycker varken sju eller 15 procent är någon alldeles orimlig skatt utan det är något som får ta sig med tiden. Exakt när och hur det kommer slå till vet vi inte riktigt. Men vi har skatt i andra länder som är högre än det, så skattetrycket kommer över tid givetvis att öka något", säger han.Direkt-SE