Aktie Evolutions styrelse har beslutat om återköp av egna aktier för maximalt 200 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Syftet med förvärv av egna aktier ska vara att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna”, skriver Evolution.