Affär Evolution har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Big Time Gaming som utvecklar online spelautomater för en köpeskilling om 450 miljoner euro.

Big Time Gamings intäkter för kalenderåret 2020 uppgick till 33 miljoner euro med en ebitda på 29 miljoner euro. Transaktionen beräknas bidra positivt till vinst per aktie under 2021.

Den totala initiala köpeskillingen är 220 miljoner euro. Därtill kommer Evolution att betala tilläggsköpeskillingar, baserade på Big Time Gamings ebitda för åren 2022/23 respektive 2023/24. Tilläggsköpeskillingarna kommer att uppgå till högst 230 miljoner euro och betalas under 2023 respektive 2024.

Köpeskillingen kommer att betalas med kontanter och aktier i Evolution.