Sektor Evolution Gaming lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Net Ent. Evolution Gaming erbjuder 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i Net Ent och kommer inte att höja det erbjudna vederlaget, enligt ett pressmeddelande.

Erbjudandet värderar varje aktie i Net Ent till 79,93 kr och samtliga aktier i bolaget till cirka 19,6 miljarder kr. Det motsvarar en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen för B-aktien i Net Ent på Nasdaq Stockholm tisdagen den 23 juni.

Styrelsen för Net Ent rekommenderar enhälligt aktieägarna i Net Ent att acceptera erbjudandet.

Stor acceptans av budet

Aktieägare som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 21,02 procent av samtliga aktier och 45,02 procent av samtliga röster i Net Ent har åtagit sig att acceptera budet.

Därutöver har vissa styrelseledamöter i Net Ent som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 8,48 procent av samtliga aktier och 23,20 procent av samtliga röster meddelat att de avser att åta sig att acceptera budet.

”Detta strategiska förvärv är en viktig del av Evolutions långsiktiga vision att bli marknadsledande i den globala onlinespelbranschen. Kombinationen av Evolutions starka erbjudande inom live casino och Net Ents ledande position inom online slots kommer att resultera i en portfölj av onlinespel i världsklass som kommer att göra det möjligt för oss att serva en växande kundbas”, säger Jens von Bahr, styrelseordförande för Evolution Gaming.

”Stora kostnadsbesparingar”

”Dessutom kommer kombinationen av Net Ents etablerade position i Nordamerika och Evolutions befintliga studior i USA och vår så kallade first to regulated market-strategi att sätta oss i en fördelaktig position för att kapitalisera på den pågående regleringen i Nordamerika”, fortsätter han.

Samgåendet väntas resultera i årliga kostnadsbesparingar om cirka 30 miljoner euro jämfört med Net Ents och Evolutions sammanslagna kostnadsbas per det första kvartalet 2020. Detta inkluderar de kostnadsbesparingar om cirka 150 miljoner kr som Net Ent redan har aviserat.

Kostnadsbesparingarna väntas uppnås i sin helhet under 2021. Den största delen av värdet förväntas dock skapas genom de betydande intäktssynergier som samgåendet genererar, skriver Evolution Gaming. Samgåendet beräknas få en positiv effekt på Evolutions vinst per aktie för 2021.

Acceptfristen beräknas löpa under perioden 17 augusti-26 oktober.