Sektor Många av de europeiska storbankerna ser initialt ut att klara stresstesterna okej, vilket reser frågetecken om myndigheternas behov att strama åt sektorn i en tid när investerare fokuserar på motståndskraften. Det skriver Bloomberg News med hänvisning till källor.

Tidiga resultat av den europeiska bankmyndigheten EBA:s bedömning av bankerna, som görs vartannat år, visar att många bankers kapitalnivåer ligger högre än vid tidigare granskningar även i ett mer utmanade scenario.

Granskningen från EBA och ECB av cirka 70 banker ska slutföras i juli, men om den landar i goda resultat skulle det kunna öppna för de utdelningar som europeiska banker vill göra till sina aktieägare efter år av mager avkastning.

CNBC rapporterar också på onsdagen att bedömare vid Institute och International Finance-konferensen i Bryssel i veckan noterade att de europeiska bankerna ser starkare och mer attraktiva ut än bankerna i USA enligt många parametrar, även om det krävs mer reglering och samarbete för att öka tillväxten i Europa.

Ana Botin, ordförande i Santander, konstaterade att de största bankerna i USA är värda mer än vad de tio största bankerna i Europa är på grund av lägre tillväxt och sämre lönsamhet sedan finanskrisen 2008. Men europeiska banker har bättre nivåer i CDS:er (försäkringar mot betalningsinställelse), vilket innebär att obligationsinvesterare ser riskerna i de europeiska bankernas lån som mindre än hos de bästa bankerna i USA.

Volatiliteten som ledde till att UBS tog över Credit Suisse var inte tecken på en systemkris i banksektorn, utan snarare dålig hantering och likviditetsproblem i vissa banker.

”Vi befinner oss i en stark position vad gäller kapital, likviditetsgranskning och skyddet av kundernas data. Men vi behöver också lite mer kapacitet för att stärka tillväxten så att vi kan bli mer lönsamma”, sade hon.

Davide Serra, vd på Algebris Investments, noterade att europeiska banker är ”säkrare, starkare och billigare” än de amerikanska. De amerikanska bankerna har optimerat sin insättningsbas mer, men när nu Fed höjer räntan så vill folk ha mer betalt, och har möjligheter att placera på penningmarknaden eller att flytta runt kontanterna, sade han.

De har påmints om att alla banker inte är lika säkra som JP Morgan eller Morgan Stanley, och det kommer att leda till konsolideringar av banker i USA.

”Totalt sett tror jag möjligheten är uppenbar. För de starka bankerna i Europa och i USA, och där de europeiska är mycket mer attraktiva, så har det varit noll i utflöde från insättningarna. Efter tio års omstrukturering tror jag att Europa är platsen att vara på”, sade han.