Sektor Europas banklobby, European Banking Federation (EBF), överväger en gemensam ansats för att skrota utdelning under året, något som flera myndigheter vädjat till sektorn om mot bakgrund av den rådande pandemikrisen, rapporterar flera medier.

EBF, där den svenska bankföreningen ingår, har nu bett medlemmarna att ställa in utdelningen efter de åtgärder som den europeiska centralbanken, ECB, vidtagit.

För svensk räkning kom under tisdagsmorgonen ett pressmeddelande från Finansinspektionen, där myndigheten uppmanade banker och kreditmarknadsbolag att slopa årets utdelningar för att säkerställa motståndskraft, säkra upp mot eventuella kreditförluster och trygga kreditförsörjningen till samhället.

Kort därefter meddelade Handelsbanken att styrelsen föreslår att beslutet om utdelning skjuts upp till efter sommaren ”för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av pandemin”.

Swedbank och SEB gav i förra veckan liknande besked: Förslaget om utdelning för 2019 kommer omprövas innan stämmor som flyttats fram.

Några besked om liknande åtgärder från Nordea hade dock inte kommit på onsdagsförmiddagen. Banken har snarare indikerat att respektive kapitalposition möjliggör en utdelning trots krisen.