Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet steg till 7,0 procent i april jämfört med 6,9 procent i mars. Det visar statistik från Eurostat.

Väntat var en inflation på 7,0 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Enligt Eurostats snabbestimat var inflationen 7,0 procent i april.

Kärninflationen sjönk till 5,6 procent, jämfört med 5,7 procent i mars. Väntat var 5,6 procent, i linje med det preliminära utfallet.

I samtliga EU-länder var inflationstakten 8,1 procent i april jämfört med 8,3 procent föregående månad.

Den lägsta inflationstakten bland euroländerna uppmättes i Luxemburg, +2,7 procent. Den högsta inflationstakten uppmättes i Lettland, +15,0 procent.

Den svenska HIKP-inflationstakten uppmättes till 7,7 procent i april, jämfört med 8,1 procent föregående månad.