Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 8,6 procent i januari jämfört med 9,2 procent i december. Det visar statistik från Eurostat.

Väntat var en inflation på 8,6 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Enligt Eurostats snabbestimat var inflationen 8,5 procent i januari.

Kärninflationen steg till 5,3 procent, jämfört med 5,2 procent i december. Väntat var 5,2 procent.

I samtliga EU-länder var inflationstakten 10,0 procent i januari jämfört med 10,4 procent föregående månad.

Den lägsta inflationstakten bland euroländerna uppmättes i Luxemburg, på 5,8 procent. Den högsta inflationstakten uppmättes i Lettland, på 21,4 procent.

Den svenska HIKP-inflationstakten uppmättes till 9,6 procent i januari, jämfört med 10,8 procent föregående månad.