EUROCON: RÖRELSERESULTATET STEG, SPÅR FORTSATT GOD UTVECKLING

2022-02-24 08:39:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Eurocon redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 8,8 miljoner kronor (2,7).

Nettoomsättningen ökade till 88 miljoner kronor (65).

Nettoresultatet förbättrades till 6,7 miljoner kronor (1,9).

"Under kvartalet har det lättat märkbart för de enheter som haft det tungt resultatmässigt tidigare under året och de kommer sannolikt att ligga på en bättre nivå även framöver", skriver vd Peter Johansson i delårsrapporten.

"Vi tog många steg i positiv riktning under 2021 och redovisar en förbättring av samtliga nyckeltal under de tre sista kvartalen. Med en hög efterfrågan på våra tjänster bedömer jag att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig under kommande kvartal", skriver han.

De negativa effekter som bolaget har märkt av pandemin under perioden är förseningar, förlängda leveranstider och osäkra leveransbesked för viss utrustning, men i övrigt ingen nämnbar påverkan, uppger Peter Johansson.

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2021 på 0:40 kronor per aktie (0:20).Direkt-SE