EUROCON: EBITA-RESULTATET BLEV 8,8 MLN KR 2 KV (8,4)

2022-08-24 09:05:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Eurocons nettoomsättning ökade till 86,2 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 (74,6).

Det motsvarar en omsättningstillväxt på 15,5 procent under kvartalet.

Ebita-resultatet förbättrades till 8,8 miljoner kronor (8,4) och ebita-marginalen uppgick till 10,3 procent (11,3).

Rörelseresultatet blev 8,5 miljoner kronor (8,1).

"Omsättnings- och resultatökningen är en följd av en bra debiteringsgrad. Den något lägre ebita-marginalen kommer av ett uppdämt behov av utbildning och fysiska träffar bland våra medarbetare", skriver vd Peter Johansson i rapporten.

Bolaget är fortsatt engagerat i ett antal uppdrag som sträcker sig flera år framåt i tiden medan några avslutas successivt under sen höst och efter årsskiftet.

"Dock tror vi inte att det kommer att påverka vår beläggning nämnvärt beroende på att pågående och inkommande uppdrag bedöms växa i omfattning. De stigande leveranstiderna på utrustning och materiel i kundernas uppdrag kan komma att på sikt försena vissa uppdrag men vi har inga indikationer på det i nuläget", skriver Peter Johansson.Direkt-SE