EUROCON: EBITA-RESULTATET BLEV 13,3 MLN KR 1 KV (4,8)

2022-05-11 08:42:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkonsulten Eurocons nettoomsättning ökade till 87,4 miljoner kronor under det första kvartalet 2022 (68,8).

Ebita-resultatet förbättrades till 13,3 miljoner kronor (4,8) och ebita-marginalen till 15,2 procent (7,0).

Rörelseresultatet uppgick till 12,9 miljoner kronor (4,5).

"Vi fortsätter att följa trenden för de senaste tre kvartalen och kan ännu en gång redovisa ett nytt rekord. När vi summerar kvartalet har vi inte bara ökad omsättning/ebita-resultat utan även en ökad tillväxt i medelantalet årsanställda som steg från 242 till 283 genom organisk tillväxt", skriver vd Peter Johansson i delårsrapporten.

Eurocons verksamhet har hittills inte berörts direkt av kriget i Ukraina, och bolaget har i skrivande stund heller inte fått några indikationer från sina kunder om påverkan i något av sina pågående eller planerade uppdrag.

"Vi följer naturligtvis händelseförloppet noggrant inte minst med tanke på de stora prisökningar och ökande leveranstider på utrustning och material som uppkommit", skriver vd.Direkt-SE