Eurocon Consulting: Eurocons dotterbolag KLT får fortsatt uppdrag i Västervik

2022-04-01 10:44:53

Uppdraget utförs som ett partneringsamarbete tillsammans med Assemblin El AB, Skanska Sverige AB och Region Kalmar Län.

Uppdraget startar omgående och är planerat att pågå under större delen av 2022, med tyngdpunkt på kvartal 2 och 3. KLT kommer att bemanna projektet med åtta till tio medarbetare under perioden. 

Denna information är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-01 10:45 CET.

Cision