Aktier Trots börsturbulensen fortsatte aktieägandet bland svenskarna att öka under 2022, enligt Euroclears årliga rapport om aktieägandet i Sverige. I Karlstad och Linköping fullständigt boomar aktieintresset.

Under de senaste åren har antalet aktieägare i Sverige ökat kontinuerligt. Trots börsoron fortsatte den trenden under 2022 med en uppgång på 1,25 procent. Det framgår av Euroclears årliga rapport om aktieägandet i Sverige. 

Svenskarna äger också allt fler aktier. 2022 var det första året som det genomsnittliga antalet bolag per aktieägare översteg fem. 

I slutet av förra året ägde svenskarna i genomsnitt 5,27 aktier – för tio år sedan uppgick motsvarande siffra till 3, enligt Euroclear. Aktien med flest antal aktieägare under 2022 var likt föregående år Investor. Bakom skuggade Telia och Ericsson.

Fastighetsbolaget SBB fick samtidigt flest nya aktieägare följt av SSAB och redan nämnda Investor (se tabeller längre ned).

Samtidigt är det stora regionala skillnader när det gäller tillväxten av antalet aktieägare i Sverige. Under de senaste fem åren har Karlstad och Linköping haft den högsta procentuella tillväxten på hela 45 respektive 44 procent. 

Lägst var tillväxten i Gävle och södra Norrland på drygt 15 procent under samma period. 

Dessutom visar Euroclears statistik att andelen unga aktieägare fortsätter att öka, en trend som pågått under det senaste årtiondet. Åldersgruppen 51 till 60 år är alltjämt störst bland privata svenska aktieägare med en andel på 16,5 procent. 

”Det var dock åldersgruppen 31–40 år som ökade mest under 2022. Gruppens andel av det totala aktieägandet i Sverige ökade från 15,6 procent till 15,9 procent. Åldersgruppen 31-40 år knappar in på den största åldersgruppen, 51-60 år, och det skiljer nu endast 0,65 procent dem emellan”, skriver Euroclear. 

Marknadsvärdet på privatpersonernas aktieinnehav uppgick i slutet av förra året till drygt 1 000 miljarder kronor, vilket motsvarade en nedgång på 27,5 procent jämfört med utgången av 2021. 

Tabell 1: Aktierna med flest antal ägare under 2022. Källa: Euroclear

Bolag Antal ägare
Investor 530 348
Telia 470 524
Ericsson 425 684
Volvo 374 212
Swedbank 352 512
SEB 275 669
SBB 258 275
H&M 251 978
SSAB 219 732
Industrivärden 198 216


Tabell 2:
Aktierna som fick flest nya ägare under 2022. Källa: Euroclear

Bolag Nya ägare
SBB 92 706
SSAB 66 618
Investor 50 193
Nibe 36 153
Atlas Copco 27 526
Axfood 20 298
Castellum 18 514
SAS 15 121
Handelsbanken 14 360
Tele2 13 590