EuroAfrica Digital Ventures dotterbolag Socialmedialab Nordic AB signerar bindande avtal med TBS Mediabyrå AB

2023-02-01 13:58:30

EUROAFRICA DIGITAL VENTURES DOTTERBOLAG SOCIALMEDIALAB NORDIC AB SIGNERAR BINDANDE AVTAL MED TBS MEDIABYRÅ AB

Stockholm den 1 februari 2023

 

EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)s ("Euroafrica") dotterbolag Socialmedialab Nordic AB har idag undertecknat bindande avtal i överenstämmelse med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.

Efter lyckade förhandlingar med de involverade fackförbunden och efter att samtliga berörda anställda i Socialmedialab Nordic AB accepterat en övergång till TBS Mediabyrå AB har idag bindande avtal ingåtts mellan parterna i överenstämmelse med den avsiktsförklaring som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 januari 2023.

Strukturaffären är ett led i Euroafricas långsiktiga plan att skala upp och öka fokus mot att sälja SaaS plattformens tjänster till flera mediebyråer i Sverige och Norden. Euroafrica har även påbörjat arbetet att integrera och erbjuda mikromarknadsföring till Kupatanas kunder i Tanzania.

"Denna affär är den första större kring vår SaaS-plattform "Social Content" och den möjliggör vägen framåt." Peter Persson CEO EuroAfrica Digital Ventures AB (publ)

Den beräknade omsättningsvolymen i detta avtal är 30 miljoner kronor per år i fem år med en marginal om 5% vilket ger ett tekniskt avtalsvärde om 7,5 miljoner kronor för Socialmedialab Nordic AB. Som ett naturligt steg i denna affär har även den traditionella byråverksamheten i Socialmedialab Nordic AB sålts till TBS Mediabyrå AB för 4,5 miljoner kronor. Köpeskillingen regleras i samband med tillträdesdagen som är bestämd till den 1 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Persson, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: peter.persson@euroafricadv.com

Telefon: +46 704402498

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-EADV-230201-TBS-bindande-avtal.pdf

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

 

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures

beQuoted